Lista aktualności Lista aktualności

Mała retencja - wielka sprawa

    Lasy stanowią ważny składnik w cyklu obiegu i magazynowania wody. Po każdych opadach deszczu woda gromadzi się we wszystkich warstwach lasu przez szatę roślinną, ściółkę i glebę. Naturalnymi magazynami wody są również tereny podmokłe i torfowiska. Las, niczym ogromna gąbka, utrzymuje wilgoć i sprawia, że panuje w nim specyficzny mikroklimat. Tworzy on korzystne warunki dla zamieszkujących go organizmów, a także oddziałuje na sąsiadujące z lasem tereny.

     Jednak nie wszystko zostaje bezpośrednio w lesie – część wody odparowuje, część wsiąka w grunt, aby zasilić wody gruntowe, głębinowe oraz cieki. W ten sposób las wpisuje się w tzw. mały obieg wody w przyrodzie, które szczególnie lokalnie kształtuje warunki hydrologiczne. Jeśli jakąś część wody chcemy z tego małego cyklu wyłączyć, gromadząc ją lub spowalniając jej odpływ, to wówczas mówimy o retencji. W naszych lasach mamy do czynienia z tzw. małą retencją: woda zgromadzona jest w niewielkich, naturalnych i sztucznych zbiornikach oraz oczkach wodnych, a także na terenach mokradłowych.

     Aby wspomóc ekologiczne funkcje lasów, przede wszystkim wodochronną i ochrony przyrody, Lasy Państwowe realizują różne przedsięwzięcia, rozwijające małą retencję na terenach leśnych. Z uwagi na dużą skalę(obszar całej Polski) są to działania często bardzo kosztowne. Dlatego od kilku lat inicjatywy te są wspierane przez fundusze unijne. Ze względu na zmieniający się klimat i konsekwencje niekorzystnych zjawisk pogodowych na znaczeniu zyskują działania adaptacyjne, które będą łagodziły skutki tych zjawisk dotykające lasy. Spośród nich kluczowe znaczenie mają:

- zatrzymywanie wody w lesie w celu poprawy lokalnych stosunków wodnych (retencja zbiornikowa i przywracanie dobrego stanu mokradeł)

- ochrona infrastruktury leśnej przed nadmierną erozją wywoływaną przez wody wezbraniowe.

   Obecnie realizowany projekt pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” to kontynuacja podobnego, kilkuletniego przedsięwzięcia zakończonego w 2015 r. W ramach tego projektu 52% udziału stanowią zaplanowane do realizacji zadania z zakresu budowy lub modernizacji istniejących zbiorników.

    Nadleśnictwo Głogów również bierze udział w powyższym projekcie. Rozpoczęto już między innymi budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni lustra wody 2,6 ha w miejscowości Górno, gm. Sokołów Małopolski.

 

Źródło: Materiały CKPŚ

Fot. Ewelina Albiniak