Lista aktualności Lista aktualności

Projekt leśna pszczoła

Na terenie Nadleśnictwa Głogów, nieopodal kancelarii Leśnictwa Kłapówka przy ścieżce edukacyjno-przyrodniczej „Miodowe Źródełko Wiedzy", rozpoczęliśmy realizację lokalnej Inicjatywy „Leśna pszczoła". Inicjatywa ta stanowi element składowy projektu „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia", sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizatorem „Leśnej Pszczoły" jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia", a jej liderem Pan Piotr Grundas z Rzeszowa. Inicjatywa przewiduje posadowienie oraz utrzymanie sześciu kłód bartnych dla pszczół miodnych we wnętrzu lasu. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na ich znaczenie w przyrodzie, jak również znaczenie owadów zapylających dla gatunków roślin, w tym rzadkich i chronionych, występujących na terenie Puszczy Sandomierskiej. Inicjatywa ma także za zadanie zwiększyć świadomość i wiedzę ekologiczną osób odwiedzających ścieżkę przyrodniczo- edukacyjną, a zgłębianie tej wiedzy ułatwią zamieszczone tablice informacyjno-      edukacyjne.

Pszczoła miodna jest gatunkiem zagrożonym, a od jej występowania zależy około 1/3 naszego pożywienia. Spadek liczebności tego gatunku prowadzi do zubożenia otaczającego nas ekosystemu. Bartnictwo natomiast jest zawodem praktycznie zanikłym. Poprzez podejmowanie inicjatywy „Leśna Pszczoła", pragniemy zwrócić uwagę na cenną dziedzinę, jaką jest bartnictwo oraz dzielić się ze społeczeństwem wiedzą w prezentowaniu tego, co jest obecnie tak unikatowe.

Tekst: Ewelina Albiniak

Fot. Mateusz Piecuch