Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie z praktycznej obsługi samochodu patrolowo – gaśniczego i zasad komunikacji w sytuacji kryzysowej

       W dniu 18 sierpnia 2017 r. na terenie Leśnictwa Turza w Nadleśnictwie Głogów, odbyło się szkolenie dla personelu Służby Leśnej na temat praktycznej obsługi samochodu patrolowo – gaśniczego oraz zasad komunikacji w sytuacji kryzysowej jaką jest pożar lasu. Podczas szkolenia pracownicy Służby Leśnej zapoznali się z budową i obsługą agregatu wysokociśnieniowego AWP 50/40 E – 400 zamontowanego na samochodzie patrolowo – gaśniczym a także mieli okazję sprawdzić możliwości samochodu patrolowo – gaśniczego podczas jazdy terenowej.

Ostatnie klęski żywiołowe ze strony huraganowych wiatrów, jakie miały miejsce na terenie zachodniej Polski, głównie na Pomorzu i Kujawach, w wyniku których zostało powalonych i połamanych 8,2 mln m3 drzew, na powierzchni 44,6 tys. ha do uprzątnięcia i ponownego odnowienia, sprawiły że prawdopodobieństwo wystąpienia wielkoskalowych klęsk żywiołowych ze strony czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych, może wystąpić w dowolnym miejscu i czasie. Dlatego do pożarów lasu dołączyły nowe zagrożenia i wyzwania dla leśników i obecnego leśnictwa na które musimy być przygotowani. Tego typu ćwiczenia, z jednej strony pozwalają doskonalić profesjonalizm, a z drugiej skutecznie minimalizować zagrożenia dla życia i zdrowa ludzi a także ochranianego i zarządzanego przez nas mienia jakim są lasy.

Niniejsze szkolenie jest jednym z planowanych cyklów szkoleń z zakresu sposobów i zasad postępowania w sytuacji kryzysowej.

 

Tekst: Marek Świąder

Zdjęcie: Tomasz Czyżewski