Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie podstawowe z zakresu szacowania szkód łowieckich

   W dniu 18.05.2018 r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym w Jasionce Nadleśnictwo Głogów zorganizowało szkolenie podstawowe z zakresu szacowania szkód łowieckich. Szkolenie skierowano do organów wykonawczych gmin i jednostek pomocniczych gmin, dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich oraz przedstawicieli Izb Rolniczych. Jego celem było zapoznanie uczestników ze zmianami prawnymi, obowiązującymi procedurami oraz praktycznymi aspektami szacowania szkód łowieckich. Szkolenie podzielono na dwa bloki: teoretyczny, który poprowadzili pracownicy Nadleśnictwa Głogów oraz praktyczny. W ramach bloku teoretycznego Inżynier Nadzoru Pan Maciej Gaweł omówił najważniejsze informacje dla gmin z zakresu szacowania szkód łowieckich oraz proces ich szacowania w świetle znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie. Natomiast Pan Marek Świąder, specjalista ds. gospodarki łowieckiej zreferował tematykę postępowania odwoławczego przed nadleśniczym PGL LP oraz postępowanie przed sądem. W ramach bloku praktycznego Pan Marcin Hendzel, łowczy z Koła Łowieckiego „Ziemia Ropczycka”, przybliżył uczestnikom szkolenia praktyczne zasady szacowania szkód łowieckich.

  Szkolenie podstawowe rozpoczyna cykl zapowiedzianych przez Lasy Państwowe szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich. Dalsze zaplanowane są w miesiącu maju w formie e-learningowej oraz stacjonarnej. Potwierdzeniem jego odbycia będzie uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia. Dodatkowo na kanale youtube LP zaplanowano w miesiącu maju zamieszczenie filmu szkoleniowego z przeprowadzonych wykładów oraz ćwiczeń stacjonarnych. Zapowiedziano również wydanie poradnika, dedykowanego osobom szacującym szkody łowieckie.

  W bieżącym roku zaplanowano 85 szkoleń dla 2250 osób. Natomiast sumaryczne potrzeby oszacowano na 40 – 50 tys. osób. Będą one miały najprawdopodobniej charakter cykliczny.