Asset Publisher Asset Publisher

KONTROLA NIK – STANOWISKO LASÓW PAŃSTWOWYCH

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała 24 sierpnia informację o wynikach kontroli gospodarki finansowej PGL Lasy Państwowe w latach 2011-2013.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Lasów Państwowych w tej sprawie. Czytaj tutaj...