Asset Publisher Asset Publisher

Uwaga ASF

Ze względu na fakt, że ASF występuje u naszych sąsiadów istnieje ogromne zagrożenie, że choroba przedostanie się na terytorium Polski.

Poniżej prezentujemy materiały do pobrania dotyczące tej choroby, opis objawów oraz sposoby postępowania w przypadku wykrycia infekcji.

resources-to-get