Asset Publisher Asset Publisher

Kampania społeczna "Stop pożarom traw"

Kampania społeczna "Stop pożarom traw", zainicjowana przez MSWiA wraz z Komendantem Głównym PSP

Za słusznością tych działań przemawiają fakty, bowiem na terenie Polski w 2016 roku odnotowano 126 228 pożarów, wśród których 36 442 były pożarami traw na łąkach i nieużytkach rolnych. To zaś stanowiło 29% wszystkich pożarów w Polsce.

Pożary traw niosą za sobą potężne skutki. Śmierć w płomieniach traw zawsze czyha na wszystkie zwierzęta i mikroorganizmy zasiedlające je. Pożar stwarza również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Jedynie w 2016 roku odnotowano 6 ofiar śmiertelnych i 81 rannych.

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na częste sąsiedztwo łąk i nieużytków z gruntami leśnymi, ogień swobodnie zajmuje obszary leśne. Jego destrukcyjne działanie powoduje śmierć młodych drzewostanów, a drzewostany starsze poważnie uszkadza.

Wypalanie traw jest prawnie zabronione. W związku z czym przypominamy:

– wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości do 5000 zł.

– za wypalanie traw powodujące pożar, w którym zagrożone zostanie mienie lub życie, grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Na podstawie materiałów dostępnych na stronie internetowej kampanii www.stoppozaromtraw.pl