Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Głogów
Nadleśnictwo Głogów
17 8517428, tel. kom. 606439364
17 8517694

ul. Fabryczna 57

36-060 Głogów Małopolski

 

NIP: 813-00-04-118

REGON: 690028679

 

Konto bankowe:

BOŚ Rzeszów 44 1540 1131 2001 6200 1368 0001

BGŻ Rzeszów 55 2030 0045 1110 0000 0281 1630

 

Nadleśniczy
Jerzy Chłopek
17 851 05 30
Zastępca Nadleśniczego
Anna Bondar-Zabiciel
17 851 05 34
Główny Księgowy
Elżbieta Szczur
17 851 05 41
Sekretarz
Paweł Dec
17 851 05 45

Gospodarki Leśnej

Angelika Surdej
Specjalista ds. Marketingu i BHP
Phone number: 17 851 05 40, 600072029
Bogdan Dziedzic
Starszy specjalista ds. Hodowli Lasu, Nasiennictwa i Szkółkarstwa
Phone number: 17 851 05 37
Marek Świąder
Starszy specjalista ds. Ochrony Lasu, Ochrony Przyrody, Ochrony Ppoż.
Phone number: 17 851 05 36
Alicja Liszkowska
Specjalista ds. Stanu Posiadania
Phone number: 17 851 05 35
Ewelina Skrzypik
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Phone number: 17 851 05 39
Jadwiga Postrożny
Specjalista ds. Edukacji i LMN, Administrator SILP
Phone number: 17 851 05 48
Stanisław Kardyś
Specjalista ds. Urządzania Lasu
Phone number: 178510538
Zbigniew Bieniek
Specjalista ds. lasów niepaństwowych
Phone number: 178510538

Finansowo-Księgowy

Stanisława Suszek
Starszy Księgowy
Phone number: 17 851 05 44
Katarzyna Wójcik
Specjalista ds. gospodarki towarowej
Phone number: 17 851 05 43
Barbara Kucaba
Starszy Księgowy
Phone number: 17 851 05 47

Administracyjno- Gospodarczy

Michał Suchy
Specjalista ds. Infrastruktury
Phone number: 17 851 05 46
Lidia Lis
Specjalista
Phone number: 17 851 74 28
Katarzyna Małodobry
Referent ds. administracyjno - gospodarczych

Stanowisko ds. pracowniczych

Małgorzata Kopacz
Kadrowy
Phone number: 17 851 05 31

Straż leśna

Marek Kuś
Komendant
Phone number: 17 851 05 33
Marian Sądek
Strażnik
Phone number: 17 851 05 33

Kontroli

Maciej Gaweł
Inżynier nadzoru
Phone number: 17 851 05 32
Marek Szczur
Inżynier nadzoru
Phone number: 17 851 05 32