Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Głogów
Nadleśnictwo Głogów
17 851 74 28, 606 439 364
17 851 76 94

ul. Fabryczna 57

36-060 Głogów Małopolski

 

NIP: 813-00-04-118

REGON: 690028679

 

Konto bankowe:

BOŚ Rzeszów 44 1540 1131 2001 6200 1368 0001

BGŻ Rzeszów 55 2030 0045 1110 0000 0281 1630

 

Nadleśniczy
Piotr Brewczyński
17 851 74 28, 664 968 607
Zastępca Nadleśniczego
Maciej Gaweł
17 85 105 34, 795 100 259
Główny Księgowy
Elżbieta Szczur
17 851 05 41, 600 085 659
Sekretarz
Paweł Dec
17 851 05 45, 784 044 202

Kontroli

Bogdan Dziedzic
Inżynier nadzoru, Obręb - Głogów, II Administrator SILP
Tel.: 17 851 05 32, 604 430 285
Marek Szczur
Inżynier nadzoru, Obręb - Bratkowice
Tel.: 17 851 05 32, 784 449 391

Gospodarki Leśnej

Marek Świąder
St. specjalista ds. Marketingu
Tel.: 17 851 05 36, 532 842 594
Alicja Liszkowska
Specjalista ds. Stanu Posiadania
Tel.: 17 851 05 35, 883 884 014
Michał Suchy
Specjalista ds. Ochrony Lasu, Ochrony Przyrody, P. Poż. I Administrator SILP
Tel.: 17 851 05 46, 662 196 682
Stanisław Kardyś
Specjalista w SL ds. Lasów Niepaństwowych
Tel.: 17 851 05 38, 664 169 443
Angelika Przybylak
Specjalista ds. Marketingu i BHP
Tel.: 17 851 05 40
Jadwiga Postrożny
Specjalista ds. Ochrony Lasu, Ochrony Przyrody, Ochrony Ppoż., Administrator SILP
Tel.: 17 851 05 48
Piotr Łabno
St. referent
Tel.: 17 851 05 48, 662 197 004
Dawid Pasieka
Specjalista
Tel.: 17 851 05 42, 600 072 029

Finansowo-Księgowy

Stanisława Suszek
Starszy Księgowy
Tel.: 17 851 05 44
Barbara Kucaba
Starszy Księgowy
Tel.: 17 851 05 47, 662 196 738
Małgorzata Pietrucha
Księgowy
Tel.: 17 851 05 42
Danuta Baryła
Księgowa
Tel.: 17 851 05 43, 662 196 738

Administracyjno - Gospodarczy

Ewelina Skrzypik
Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Środków Pomocowych
Tel.: 17 851 05 39, 662 197 237
Katarzyna Borowiec
Referent ds. Administracyjno - Gospodarczych
Tel.: 17 851 74 28
Katarzyna Suszek
St. referent ds. Administracyjno - Gospodarczych
Tel.: 17 851 74 28

Stanowisko ds. Pracowniczych

Małgorzata Kopacz
Kadrowy
Tel.: 17 851 05 31, 662 196 695

Straż leśna

Marek Kuś
Komendant
Tel.: 17 851 05 33, 692 451 278
Marian Sądek
Strażnik
Tel.: 17 851 05 33, 600 239 354