Lista aktualności Lista aktualności

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF)

Znalazłeś/-aś padłego dzika lub jego szczątki?

Jeśli tak, zalecamy postępować według niżej wymienionych punktów:

1. Nie należy dotykać dzika lub jego szczątków. W przypadku kontaktu, proszę się nie obawiać, gdyż choroba ta jest nieszkodliwa dla ludzi. Jednak brak odpowiedniej dezynfekcji i higieny, jest jedną z przyczyn rozprzestrzeniania się tego wirusa, dlatego należy rygorystycznie i obligatoryjnie stosować zasady bioasekuracji, które są załączone poniżej artykułu. W przypadku potrzeby, należy również poprosić o poradę właściwego lekarza weterynarii. Dane kontaktowe do lekarzy weterynarii z terenu województwa podkarpackiego są zamieszczone poniżej.

2. O każdym przypadku odnalezionego padniętego dzika lub jego szczątków, należy poinformować właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii (PIW). Jeżeli jest to teren leśny i ma Pan(i) problemy z ustaleniem lokalizacji, prosimy skontaktować się ze Służbą Leśną właściwego nadleśnictwa. Danego kontaktowe są zamieszczone w zakładce kontakty. Jeżeli dzik lub jego szczątki zostały odnalezione poza lasami, należy o tym fakcie poinformować właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, Urząd Gminy lub zarządcę drogi, w przypadku gdy dzik lub jego szczątki znajdują się w pasie drogowym.

3. Nadleśnictwa z terenu całej Polski monitorują rozprzestrzenianie się ASF poprzez prowadzenie działań mających na celu m.in. przekazywanie comiesięcznych meldunków z poszukiwania ASF przez Służbę Leśną i koła łowieckie do właściwych Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych, które z kolei na mocy zarządzenia nr 6 z dnia 02 lutego 2018 r. współpracują z Wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego i Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii. Odnalezienie i zgłoszenie padłego dzika lub jego szczątków, jest obowiązkiem każdego obywatela. Dzięki temu możecie się Państwo przyczynić do zahamowania potencjalnego zagrożenia ze strony wirusa a w konsekwencji do jego całkowitej eliminacji. W przypadku zaniedbania lub zaniechania skutki ASF najbardziej odczują rolnicy i konsumenci.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Tekst: Marek Świąder

Materiały do pobrania